บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

What We Do

ประวัติบริษัท

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2515

บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการประกอบ และเดินสายไฟชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเราได้ขยายขอบเขตธุรกิจของเรา รวมถึงความสามารถด้านการออกแบบเทคโนโลยี เช่นการผลิตและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์วิดีโอหรือ การบำรุงรักษาอุปกรณ์การออกอากาศ

ต่อมาทางเราได้นำเสนอโซลูชั่นครบวงจร ด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเลเซอร์ ระบบไฟร์เบอร์เซ็นเซอร์ ระบบแสกนม่านตา ระบบทางข้าม-ทางรถไฟฟ้า ระบบส่งสัญญานภาพสถานีโทรทัศน์ ระบบเลเซอร์วัดระดับน้ำในเขื่อน ฯลฯ

ในปัจจุบัน

บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินการทางธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย เข้าปีที่ 46 ในประเทศญี่ปุ่น และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น Sony Business Solutions Corporation, Kumahira Co.,Ltd., JVC Kenwood Corporation, Odakyu Line, NHK เป็นต้น


อ่านต่อ