บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ติดตั้งระบบ จับการเคลื่อนไหวและการสั่นสเทือน
ติดตั้งระบบ จับการเคลื่อนไหวและการสั่นสเทือน รอบคลังเก็บสินค้าระยะทาง 1000 เมตร ในนิคมอุสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ดระยอง
ติดตั้งระบบ CCTV ในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
ติดตั้งระบบ CCTV ในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
ระบบสแกนม่านตา เข้า-ออก สำหรับพนักงาน จำนวน 5 ช่องทาง
ระบบแสกนม่านตาสำหรับ เข้า-ออก จำนวน 5 ช่องทาง